6 skillnader mellan IPTV och Internet-TV

TV över IP-protokollet eller IPTV är en teknik som gör att tv-tjänster kan sändas över bredband i ett privat datapaket nätverk med hjälp av Internet-protokollet.

Dreamfilms

Å andra sidan är internet-TV en TV-sändningstjänst som distribueras via Internet. IPTV är ofta förväxlas med internet-tv-sändningar.

Även om båda är beroende av liknande kärnteknik skiljer sig deras förslag till IP-baserad videoleverans enligt följande:

1-Geografiskt Tillämpningsområde

IPTV är baserat på nät som ofta förvärvas och kontrolleras av teleoperatörer, och som sådan endast nå basen av abonnenter som har tillgång till nätoperatören.

Internet-TV är tillgänglig överallt där Bredband är tillgängligt.

2 – Olika Plattformar

Som namnet antyder uppmuntrar internet-tv det offentliga Internet att leverera videoinnehåll till sina slutanvändare.

IPTV använder säkra och dedikerade nätverk för att sända videoinnehåll till konsumenterna. Dessa privata nätverk hanteras, storlek och drivs av tjänsteleverantören.

3-tjänstekvalitet

Tjänster som drivs via Internet, t.ex. Smart-TV, är tjänster som bygger på bästa möjliga ansträngning, vilket innebär att det inte är möjligt att tillhandahålla kvalitetsgarantier för vad som levereras, dvs. TV-tjänsten.

Detta beror på att paket som rör sig via Internet kan gå vilse eller skadas, vilket gör nedrustning och tolkning omöjlig.

En IPTV tjänst, å andra sidan, levereras via en nätverksanslutningsinfrastruktur, som vanligtvis ägs av tjänsteleverantören.

Att äga nätverksanslutningsinfrastrukturen gör det möjligt för teleoperatörer att manipulera sina system för att stödja full leverans av högkvalitativ IPTV video.

4-tillgång till tjänsten

En digital dekoder används vanligtvis för att komma åt och avkoda videoinnehåll som sänds av IPTV systemet, medan en dator är vad som nästan alltid används för att komma åt internet-tv-tjänster.

Eftersom Internet är mer öppet än ett privat nätverk kan den dedikerade hemdatorn också kräva en certifiering för digital rättighetshantering för att kunna säkerställa överensstämmelse med upphovsrättslagar.

När det gäller IPTV tjänster behandlas lagarna för reproduktionsrätten under förhandlingarna om kontraktet mellan operatören och medieföretaget som tillhandahåller materialet (filmer, tv-program etc.).)

5-användaravgifter

En betydande andel av videoinnehåll som sänds på det offentliga Internet är tillgängligt gratis för konsumenterna.

IPTV tjänster tillhandahålls mot en avgift som kan vara en månadsabonnemang som också kan innehålla andra paket av erbjudanden.

6-Medieinnehåll

Tidigare genererades en stor del av videoinnehållet på Internet-tv av användare. Idag grupperas användargenererat innehåll under termen Webb-TV, medan internet-TV liknar den klassiska streamingtjänsten men över Internet med IPTV box.

Å andra sidan har IPTV alltid distribuerat traditionella tv-program och filmer som huvudsakligen tillhandahålls av de redan etablerade massmedierna.